Επικοινωνία


Web Design

Ο σκοπός του Web Design είναι η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου με τη μορφή ιστοσελίδων, οι οποίες θα βασίζονται στα χρώματα της εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησής σας.

Page Design

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο με τρόπο ώστε οι σημαντικότερες πληροφορίες που δίδονται, να βρίσκονται στην αρχή της σελίδας και να είναι οι πρώτες που βλέπει ο επισκέπτης όταν επισκέπτεται τον διαδικτυακό σας τόπο.

Search Engine Optimization

Για τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε πρακτικές SEO (Search Engine Optimization) και τα Social Media (Facebook, Twitter, Flickr), με στόχο την αύξηση των πιθανοτήτων στην κατάταξη των μηχανών αναζήτησης.